انقلاب

درخواست حذف این مطلب
1/ انقلاب شب گذشته در جلسه با شواری عالی هماهنگی اقتصادی: حل مشکلات جاری اقتصادی و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است. مشکل گرانی و کاهش قدرت ید، معیشت بخش زیادی از مردم بویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. حل مشکلات اقتصادی بویژه گرانی نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است. از نظرات اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی استفاده کنید.