انقلاب

درخواست حذف این مطلب
انقلاب با صدور حکمی، حجت ال کریمی تبار را بعنوان ولی فقیه در استان و شهر ایلام منصوب د: انتظار میرود با همه توان در خدمتگزاری به مردم کوشیده و با تقویت مجموعه های دلسوز و انقل به مجاهدات فکری و عملی در زمینه های گوناگون مدد رسانید. ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با همگان و بهره گیری از نخبگان و یان را توصیه میکنم.