3/ انقلاب

درخواست حذف این مطلب
در اجتماع ان در ورزشگاه : جمعیت 100هزارنفری این ورزشگاه یادآور جمعیت 100هزارنفری همینجا در اوا دهه60 است که برایشان صحبت و به جبهه ها رفتند و پیروزیهای بزرگی را به ارمغان آوردند. و شما جوانهای عزیز هم در میدان علم و فعالیت و تحرک اقتصادی و کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکتهای لازمِ آتش به اختیار، درهرجایی انشاالله موفق خواهید بود.